Elszámolás és forintosítás

 

Az árfolyamgát megszűnésének hatása a volt devizahiteles szerződésekre

 

Tájékoztatás!
Az elszámolási kötelezettséggel érintett szerződéssel rendelkező ügyfeleink részére

Közlemény!

A FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG FENNMARADÁSA NÉLKÜL MEGSZŰNT, EGYOLDALÚ KAMAT-, KÖLTSÉG-, DÍJEMELÉSSEL NEM ÉRINTETT FORINT ALAPÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN

Tájékoztatás!


LAKOSSÁGI FORINT HITELEK ELSZÁMOLÁSÁHOZ

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk Önt, hogy az elszámolásról szóló értesítő levél és az ehhez csatolandó mellékletek terjedelme miatt, egy küldeményben (az értesítő levéllel azonos borítékban) nem minden esetben állt módunkban minden szükséges mellékletet postázni az Ön részére.

A fentiek miatt felhívjuk szíves figyelmét, hogy az alábbi dokumentum, amely az elszámolásról szóló értesítő levél elválaszthatatlan melléklete, külön küldeményben kerülhetett postázásra:

  • Tájékoztatás a KHR-be történt adatátadás végrehajtásáról.

  • Általános Szerződési Feltételek.

 

Köszönjük megértését!

PILLÉR Takarékszövetkezet

 

TÁJÉKOZTATÓ A 2014. évi XXXVIII. TÖRVÉNY SZERINTI PEREKRŐL ÉS AZ ELSZÁMOLÁS MEGKÜLDÉSÉNEK HATÁRIDEJÉRŐL.

TÁJÉKOZTATÓ A 2014. évi XXXVIII. TÖRVÉNY 6. §-A SZERINTI PERRŐL ÉS AZ ELSZÁMOLÁS HATÁRIDEJÉRŐL forint alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában

TÁJÉKOZTATÓ A 2014. évi XXXVIII. TÖRVÉNY 6. §-A SZERINTI PERRŐL ÉS AZ ELSZÁMOLÁS HATÁRIDEJÉRŐL deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában

Elszámolási és forintosítási információk:

Letölthető dokumentumok:

1. Adatváltozást bejelentő nyomtatvány

2.Nyilatkozat az elszámolást követően fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez

3. Követeléskezelő által kiadandó igazolás az engedményezett kölcsönszerződésből eredő követelés fogyasztóval szemben történő érvényesítéséről

4. Elszámolási Igény kérelem 2009. július 27. napját megelőzően megszűnt szerződésésköveteléskezelő által kezelt tartozás fennállásakor

5. Elszámolási Igény kérelem 2009. július 27. napját megelőzően megszűnt szerződés és még el nem évült tartozás fennállásakor

6. Igény bejelentő a követeléskezelő vállalkozással történő elszámoláshoz

7. Elszámolási igény bejelentő a végtörlesztés következtében megszűnt fogyasztói kölcsönszerződéshez.

8. Panasz bejelentőafogyasztói kölcsönszerződés elszámolással, forintosítással, valamint a kamatmódosítással kapcsolatban

9.Igénybejelentő A kölcsönszerződéssel kapcsolatos forintra történő átváltás és kamatmódosítás mellőzéséhez

11.Igény bejelentő az elszámolás másolatának megküldéséhez

 

Közzététel az elszámolás kötelezettség teljesítéséről.

Közzététel az elszámolási kötelezettség teljesítéséről - végtörlésztés következtében megszűnt fogyasztói kölcsönszerződések esetében

KÖZZÉTÉTEL SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSI AJÁNLAT MEGKÜLDÉSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉRŐL

Elszámolás élő szerződés esetében

Elszámolás megszünt szerződés esetében

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁRFOLYAMGÁTTAL ÉRINTETT ÜGYFELEK SZÁMÁRA

Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárás és a döntés elleni jogorvoslat szabályairól--->

KÖZLEMÉNY túlfizetésként történő elszámolásról

Pénzügyi Békéltető testület kapcsolatos hivatkozások:

Bíróságok Központi Honlapja
Pénzügyi Békéltető Testület (PBT)
Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) letölthető dokumentumai az Elszámolási és a szerződésmódosulással kapcsolatos ügyekben kezdeményezett eljárásban
Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) elszámolás felülvizsgálata tárgyában hozott döntésének megváltozatása iránti polgári nemperes eljárás megindítására szolgáló formanyomtatvány
Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárás és a döntés elleni jogorvoslat szabályairól.

Az Elszámolással és forintosítással kapcsolatos információk az alábbi útvonalon, linken érhetők el:

 

A beolvadó takarékszövezkezetek közzétételei az elszámolás teljesítéséről

Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet

Közzététel elszámolási kötelezettség teljesítéséről forint hitel esetén

Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet

Közzététel elszámolási kötelezettség teljesítéséről deviza hitel esetén

Közzététel elszámolási kötelezettség teljesítéséről forint hitel esetén

FONTANA CREDIT Takarékszövetkezet

Közzététel elszámolási kötelezettség teljesítéséről deviza és forint hitel esetén

PARTISCUM XI Takarékszövetkezet

Közzététel elszámolási kötelezettség teljesítéséről deviza hitel esetén

Közzététel elszámolási kötelezettség teljesítéséről forint hitel esetén

Közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozat