Hitelek

A PILLÉR Takarékszövetkezet önkormányzati hitelezési tevékenysége szorosan összekapcsolódik a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási törvény) rendelkezéseivel, a hiteltípusok és futamidők e törvényt alapul véve kerülnek kialakításra.

Finanszírozási gyakorlatunk során az átmeneti forráshiányokat kezeljük éven belüli lejáratú (likvid) hitelekkel, de fejlesztési célú elképzeléseikhez is segítséget nyújtunk. Az EU-s és központi támogatások megelőlegezése, a beruházásokhoz szükséges saját erő megteremtése is markáns eleme önkormányzati szolgáltatásainknak. További terveink között szerepel a környezetvédelmi és energia  megtakarítást célzó beruházások finanszírozásának kidolgozása.

Takarékszövetkezetünknél működő hitelbírálati rendszer lényege, hogy az első hitelügylet alkalmával történik meg az Önkormányzat teljes körű bevizsgálása és minősítése, később ezt a minősítést &#8222karbantartjuk”, illetve meghatározott időszakonként felülvizsgáljuk.

A hitelképesség megállapításához az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó, takarékszövetkezetünk által rendelkezésre bocsátott Hitelkérelem mellett további pénzügyi dokumentumok benyújtása szükséges (beszámolók, költségvetések, Nyilatkozatok), amelyekről a hiteligény felmerülésekor nyújtunk tájékoztatást.

Hitelfedezetként takarékszövetkezetünk a következő biztosítékokat fogadja el:

 • Betét, állampapír óvadékként történő elhelyezése.
 • Első helyi jelzálogjog nem törzsvagyonhoz tartozó, terheletlen, forgalomképes ingatlanon.
 • Egyéb, nem standard, de az önkormányzat rendelkezésére álló biztosíték, amely egyedileg kerül elbírálásra. 

A hitelképesség megállapítását az önkormányzat által rendelkezésünkre bocsátott teljes körű dokumentáció átvételét követő 15 banki munkanapon belül vállaljuk.

A konkrét hitelkihelyezés és a finanszírozás kondícióinak megállapítása a takarékszövetkezet döntéshozó testületének az önkormányzat pénzügyi és gazdasági helyzetét figyelembe vevő jóváhagyásával történik.

 

Hiteltípusok

Takarékszövetkezetünk az Önkormányzatok igényeinek megfelelően, a hitelképesség vizsgálatot követően kész

 • az átmeneti likviditási problémák megoldására,
 • a napi zavartalan működés biztosításához,
 • a fejlesztési és beruházási célú elképzeléseik megvalósításához,
 • az EU-s és központi támogatások előfinanszírozásához,

hitelt nyújtani.

Futamidőt tekintve

 • folyószámlahitelt
 • rulírozó hitelt
 • éven belüli lejáratú (likvid) hitelt
 • éven túli lejáratú beruházási hitelt
 • támogatás előfinanszírozási hitelt
 • egyéb, speciálisan az önkormányzati beruházásokhoz kapcsolódó, éven túli hiteleket,
 • valamint faktorálás keretében megvalósított ügyleteket

ajánlunk önkormányzati ügyfeleinknek.

A konkrét hitelcél ismeretében az önkormányzattal közösen alakítjuk ki a megfelelő konstrukciót, a hitelek lejáratát, kamatfizetési- és tőketörlesztési periódusokat és a biztosítéki rendszert. A Kormányengedély köteles ügyletek esetén szorosan együttműködünk ügyfeleinkkel az engedély benyújtása kapcsán.

Bankgarancia nyújtása

Takarékszövetkezetünk az önkormányzatok számára különböző bankgaranciák kibocsátását vállalja, igényeikhez és felmerült ügyleteikhez kapcsolódóan. A bankgarancia kibocsátásának alapfeltételei, az önkormányzat hitelképesség vizsgálatának folyamata és dokumentumszükséglete, a biztosítékok köre minden esetben egyedi döntés eredményeként jön létre. A kibocsátott bankgarancia kondíciói is ügyfélreszabottan, egyedileg kerülnek kialakításra.