Szabad felhasználású jelzáloghitel

Előre nem várt kiadásokra, adósságrendezésre, nagyobb léptékű terveihez szabad felhasználású hitelünk megoldást kínál!

A szabad felhasználású kölcsön célja az igénylők olyan jellegű kiadásainak finanszírozása, amelyekre valamilyen okból nem tud egyéb hitelt felvenni, de rendelkezik a Takarékszövetkezet számára elfogadható ingatlan fedezettel.
A kölcsön törlesztését havi részletekben kell teljesítenie az Adósnak. A havi törlesztő részlet magában foglalja az esedékes kamat, és a tőketörlesztés összegét. A törlesztő részletnek az esedékesség napjáig jóváírásra kell kerülnie. Az első törlesztő részlet esedékessége a szerződésben rögzített napon esedékes. A további törlesztő részletek minden hónap ugyanazon napján esedékesek.

A hitelt nagykorú, cselekvőképes, fizetőképes jövedelemmel és befogadható fedezeti ingatlannal rendelkező, illetve harmadik, magánszemély által felkínált ingatlanfedezettel, devizabelföldi természetes személyek igényelhetik.

Előtörlesztés
• Előtörlesztésre az Adós bármikor jogosult. Előtörlesztéskor az Adósnak a Hirdetményben közzétett díjat kell megfizetnie. A Takarékszövetkezet az előtörlesztett összeget az alábbi prioritás szerint könyveli el a hitel törlesztésére: egyéb költség, késedelmi kamat, ügyleti kamat, tőke. A megváltozott törlesztő-részletről az ügyfelet értesíteni kell.

Végtörlesztés
• Az adós a futamidő lejárata előtt bármikor visszafizetheti a teljes kölcsönösszeget.
• Végtörlesztés esetén az ügyfél számára tájékoztató levelet kell küldeni, amely tételesen tartalmazza a fizetendő összegeket.
• Végtörlesztéskor az ügyfélnek a Hirdetmény szerinti költséget kell megfizetnie.

• Az előtörlesztési és végtörlesztési szándékot az ügyfélnek írásban kell jeleznie a Takarékszövetkezet felé az előtörlesztés és végtörlesztés időpontját megelőző tíz munkanappal, a pontos összeg és dátum megjelölésével.

A hitelkonstrukció részletes leírását a terméktájékoztatók tartalmazzák:

 

Miért előnyös?
• a hitelösszeg szabadon felhasználható, akár hitel kiváltásra is
• kedvezőtlen kondícióval rendelkező, magas törlesztő-részletű hiteleit kedvezőbbre cserélheti
• Lakossági számlavezetés esetén, ha számlájához kapcsolódó szolgáltatásokat vesz igénybe, kamatkedvezmény érvényesíthető

A Szabad felhasználású jelzáloghitel konstrukcióról, illetve a lakossági hitelezési tevékenység során felszámítandó jutalékokról, külön díjakról, egyéb költségekről az alábbi hirdetményben tájékozódhat:

A PILLÉR TAKARÉK Szövetkezet aktív üzletági hirdetménye

Szerződés minták

További információért keresse fel Takarékszövetkezetünk kirendeltségeit, ahol kollégáink készséggel állnak rendelkezésére.